Οι ασθενείς

• Πολυνοσηρότητα

 

 Ως πολυνοσηρότητα ορίζεται η παρουσία πολλών χρόνιων παθήσεων στον ίδιο άνθρωπο. Με τον αυστηρότερο ορισμό, ως πολυνοσηρότητα μπορεί να θεωρηθεί ακόμη και η συνύπαρξη δύο χρόνιων παθήσεων (π.χ., αρτηριακή υπέρταση και σακχαρώδης διαβήτης). Ο όρος όμως χρησιμοποιείται συχνότερα, και έχει μεγαλύτερη κλινική σημασία, όταν συνυπάρχουν στον ίδιο άνθρωπο περισσότερες από τρεις χρονιές παθήσεις. Η παρουσία πολυνοσηρότητας συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών και νοσηλείας, και σχετίζεται με πολυφαρμακία, δηλαδή χρήση πάνω από τεσσάρων φαρμάκων σε καθημερινή βάση. Η πολυφαρμακία με τη σειρά της σχετίζεται με αυξημένη θνητότητα και πρέπει κατά το δυνατόν να αποφεύγεται. 

 

Τόσο η πολυνοσηρότητα όσο και η πολυφαρμακία είναι συχνότερες μετά τη μέση ηλικία, και απαιτούν παρακολούθηση από Παθολόγο ή Γενικό Γιατρό επαρκώς καταρτισμένο ώστε να μπορεί να ρυθμίσει τα συνήθη προβλήματα, να συντονίσει την φροντίδα με άλλους ειδικούς όπου απαιτείται, και το κυριότερο, να έχει συνολική εποπτεία της κατάστασης και των προτεραιοτήτων του κάθε ανθρώπου.


 

• Διαβητικοί ασθενείς

 

Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι ίσως το πρότυπο της παθολογικής νόσου. Είναι μια συχνή πάθηση που αν παραμεληθεί μπορεί να επηρεάσει όλα τα όργανα του σώματος, ενώ αν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και σωστά δεν προκαλεί προβλήματα. Οι πλέον πρόσφατες διεθνείς επιστημονικές συστάσεις υπαγορεύουν ότι το κλειδί για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του είναι η εκμάθηση δεξιοτήτων αυτοδιαχείρισης από τους ασθενείς (diabetes self management skills). Ο γιατρός που αναλαμβάνει διαβητικούς ασθενείς θα πρέπει να έχει μεγάλη εμπειρία στη συγκεκριμένη πάθηση και να γνωρίζει πολύ καλά την Παθολογία, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει τις πιθανές επιπλοκές, αλλά και την διαπροσωπική και ψυχική διάσταση των δυσκολιών που συναντούν οι ασθενείς στην αντιμετώπισή του.


• Γηριατρικοί ασθενείς

 


 

• Αδιάγνωστες παθήσεις

 


 

• Παρηγορητική φροντίδα

 


 

Ιατρείο

Τιμολεοντος Βάσσου 17
11521 Πλατεία Μαβίλη

Δεχεται με προσυνεννόηση: 

ev.kravvariti@gmail.com

6931-369-389, 693-687-6850