Το ιατρείο

• Η φιλοσοφία μας


Δουλειά του γιατρού είναι να παρέχει την καλύτερη  δυνατή  ιατρική  φροντίδα  στους  ανθρώπους  που  τον εμπιστεύονται, με  ήθος, επιστημονική  κατάρτιση, και επαγγελματισμό.  Για τα απλά προβλήματα υγείας, οι θεραπευτικές επιλογές είναι συνήθως ξεκάθαρες. Για τα χρόνια και περίπλοκα προβλήματα υγείας όμως, ο ρόλος του γιατρού συχνά ταυτίζεται με τον ρόλο του καθοδηγητή, που με τις εξειδικευμένες γνώσεις του βοηθά τον ασθενή να διαλέξει ανάμεσα στις εναλλακτικές, ώστε να έχει τη φροντίδα που θέλει και που ταιριάζει στην προσωπικότητά του. Μέσα από τη διαδικασία της "από κοινού λήψης αποφάσεων" (shared decision making) ο γιατρός ρωτάει για να μάθει τις αρχές και τις αξίες του ασθενούς, και ο ασθενής ρωτάει για να μάθει τις αντικειμενικές πληροφορίες γύρω από τα προβλήματα υγείας του. Μέσα στις απαντήσεις των δύο κρύβεται το μυστικό της βέλτιστης φροντίδας, της "χρυσής τομής" για κάθε ασθενή.


• Η Υγεία ως οικογενειακή υπόθεση

 

Η φροντίδα των χρόνιων παθήσεων δεν μπορεί να εννοηθεί έξω από το πλαίσιο της οικογένειας. Κάθε σκέλος της περίθαλψης του ανθρώπου, από τη δίαιτα και τον τρόπο που παίρνει τα φάρμακά του, μέχρι και τις δυνάμεις που κινούν τα συμπτώματά του, επηρεάζονται από το σύστημα στο οποίο ζει. Ενθαρρύνουμε την επίσκεψη των υπόλοιπων μελών της οικογένειας μαζί με τον ασθενή (παρότι απαραίτητα ο ασθενής θα εξεταστεί και κατ΄ιδίαν), ειδικά για τα ηλικιωμένα άτομα. Οι απαντήσεις στις απορίες και η καθοδήγησή τους είναι αναπόσπαστο μέρος μιας επιτυχημένης θεραπευτικής προσπάθειας. Σε ειδικές περιπτώσεις χρειάζεται και κατ' οίκον επίσκεψη για να καταλάβουμε τις συνθήκες της οικογένειας και να σχεδιάσουμε ένα ολοκληρωμένο πλάνο φροντίδας.

 

• Το συνεχές της φροντίδας (continuum of care)

 

Η σύγχρονη ιατρική αντιμετωπίζει το πρόβλημα της υπερεξειδίκευσης. Έχουμε έναν ειδικό για κάθε νόσημα, με αποτέλεσμα οι ασθενείς που έχουν πολλά χρόνια νοσήματα να αναγκάζονται να πηγαίνουν τακτικά σε γιατρούς πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων, χωρίς κάποιος να έχει τη συνολική εποπτεία του αρρώστου. Πέρα από τη δυσχέρεια για τον άρρωστο, ο τρόπος αυτός έχει κινδύνους. Ο κάθε ειδικός θεωρεί ότι η πάθηση που αντιμετωπίζει εκείνος έχει τη μεγαλύτερη σημασία, την πρώτη προτεραιότητα. Η φροντίδα διασπάται σε πολλά μικρά κομμάτια, χωρίς να μπορεί το καθένα να συνδεθεί με όλα τα υπόλοιπα. Πώς μπορεί ένας ειδικός να συνεννοείται με άλλους πέντε ταυτόχρονα, στα πλαίσια μιας επίσκεψης στο ιατρείο; Χρειάζεται ένα πρόσωπο αναφοράς, ένας γιατρός που από την εκπαίδευσή του μπορεί να έχει εποπτεία της ολότητας του ασθενούς, ο οποίος κάθε φορά θα συνεννοείται με τον εκάστοτε ειδικό. Στις πιο προηγμένες χώρες του κόσμου προωθείται το μοντέλο του "ιατρού πρωτοβάθμιας φροντίδας" (primary care provider), του οποίου στόχος είναι να αντιμετωπίζει τα πιο συχνά και απλά προβλήματα ο ίδιος, να παραπέμπει μόνο όταν πραγματικά χρειάζεται εξειδικευμένη φροντίδα, να συντονίζει τις οδηγίες των ειδικών και να βάζει προτεραιότητες αξιοποιώντας τη μέθοδο της "από κοινού λήψης αποφάσεων".

 

Αυτό είναι το υπόδειγμα που υιοθετούμε στο ιατρείο, διασφαλίζοντας έτσι το συνεχές της φροντίδας του ασθενούς μεταξύ των ειδικών αλλά και μεταξύ του σπιτιού του και του νοσοκομείου. Σχετικά με αυτό το τελευταίο, η απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η αποφυγή της νοσηλείας και η εξάντληση των ασφαλών περιθωρίων να αντιμετωπιστεί ο ασθενής εξωνοσοκομειακά: Ειδικά οι ηλικιωμένοι παρουσιάζουν επιπλοκές σε περισσότερες από τις μισές νοσηλείες, με πιο συχνή τη μείωση της λειτουργικότητάς που παίρνει καιρό να επανέλθει. 

 

Ιατρείο

Τιμολεοντος Βάσσου 17
11521 Πλατεία Μαβίλη

Δεχεται με προσυνεννόηση: 

ev.kravvariti@gmail.com

6931-369-389, 693-687-6850